Tietopaketti harrastajalle

Alta löytyy kokoamamme tietopankki valjakkoharrastajalle tai sellaiseksi aikovalle. Pyrimme lisäämään tietoa tarpeen mukaan, sekä laajentamaan jo olevia osioita jatkossa. Näillä pääsee jo melko pitkälle ja mikä tärkeintä, saa hyvää pohjaa kilpailemiseen ja tavoitteelliseen harrastamiseen!

1. Tavoitteellinen harjoittelu

Kilpailuluokan valinta

Ole ajoissa liikkeellä. Suunnittele mihin luokkaan aiot tulevana kilpailukautena keskittyä. Sivun alareunasta löytyy taulukko kilpailuluokista ja matkoista. Luokan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat omien mieltymysten lisäksi esim. kilpailuikäisten, eli yli 18 kk, koirien määrä, harjoitusolosuhteet ja käytettävissä oleva kalusto. Lyhyen yhden kauden suunnitelmien lisäksi kannattaa aina hieman pohtia myös pidemmän aikavälin suunnitelmia ja edetä johdonmukaisesti niitä kohden. 

Harjoittelu 

Tavoitellun kilpailuluokan selvittyä mieti johdonmukainen harjoitusohjelma, jolla valjakko suoriutuu hyvin kyseisen luokan kilpailumatkasta. Hyväkuntoisilla koirilla kilpaileminen on mukavampaa niin koirille kuin omistajallekin. Vaikka tähtäin olisi lyhyimmissä kilpailumatkoissa, kannattaa kunnon kohottamiselle varata riittävästi aikaa. Hyvän kilpailukunnon kehittäminen on yleensä useamman kuukauden projekti ja maailmalla kärki harjoittelee yleensä vuoden ympäri. Alla on muutama näkökulma harjoitteluun:


Yleistä

• koirien työtehon säilyttämiseen kannattaa keskittyä

• nyrkkisääntönä valjakko, joka rajuimmin työskennellen jaksaa maaliin, voittaa kilpailun matkasta riippumatta

• työskentelyinnon sammuttaminen estää hyvän kunnon saavuttamisen, joten harjoitusten rasittavuutta ei tule nostaa liian nopeasti

• mitä lyhyempi on tavoitellun luokan kilpailumatka, sitä rajummin tulisi koirien työskennellä

• harjoittelua täytyy olla määrällisesti riittävästi, vaikka laatuun tulee myös keskittyä

• 4 harjoituskertaa viikossa takaa jo järkevästi toteutettuna kunnon tehokkaan kehittymisen 


Peruskuntokausi 

 • valjakkokoiria voi harjoittaa muutenkin kuin valjaissa juoksuttamalla 

• matalatehoista peruskestävyysharjoittelua kannattaa tehdä myös rekikoirien kanssa lyhyemmillekin kilpailumatkoille tähdättäessä 

• pitkäkestoista ja matalatehoista harjoittelua ei kannata toteuttaa koiria valjaissa juoksuttamalla ellei tähtäin ole LD-kilpailuissa 

• lyhyemmille matkoille on syytä kehittää liikuttamismuoto, jossa koirat eivät yhdistä matalatehoista liikkumista valjaissa vetämiseen eli menetä työskentelyintoaan 

• vaihtoehtoina ovat esim. lenkit polkupyörän kanssa, kävelytyskoneessa tai uimalla 

• voimaharjoittelu kannattaa ottaa mukaan harjoitusohjelmaan jo sen alkuvaiheessa 

• voimaharjoittelulla on positiivinen vaikutus paitsi loukkaantumisriskin pienentymiseen, juoksemisen taloudellisuuteen, niin oikein toteutettuna myös työskentelyinnon kohottamiseen 

• mitä lyhyemmillä kilpailumatkoilla on tähtäin, sitä räjähtävämpänä tulisi voimaharjoittelu kyetä toteuttamaan 

• mikäli tähtäin on lyhyemmillä kilpailumatkoilla, kannattaa jo kohtuullisen aikaisessa vaiheessa harjoitusohjelmaan ottaa mukaan nopeutta ylläpitäviä harjoitteita 

• peruskestävyys ja voimaharjoittelu ovat nopeuden suhteen vaikutukseltaan negatiivisia ja näiden vaikutusten kompensoimiseksi kannattaa ohjelmassa olla nopeutta kehittäviä harjoituksia

 • puhdas nopeussuoritus on kestoltaan muutaman sekunnin mittainen ja tällainen voi olla harjoituksena valjakkokoirilla vaikeasti toteutettava, jolloin kannattaa harkita nopeutta ylläpitävänä suoritteena esim. hieman pidempää maksimaalista maitohapotonta nopeuskestävyysharjoitusta 

Kilpailuihin valmistava kausi 

 • Peruskuntokauden hyvän pohjatyön jälkeen lähdetään harjoitusmatkoja varovaisesti nostamaan kohti tavoiteltua kilpailumatkaa 

• sulanmaan, sprintin ja md:n osalta harjoittelun painotusta ruvetaan siirtämään enenevässä määrin kohti harjoituksia, joilla elimistöä totutetaan työskentelemään happamassa tilassa 

• peruskestävyyden, voiman ja nopeuden ylläpidosta huolehditaan, mutta enenevissä määrin ohjelmaan otetaan mukaan harjoitteita, joilla elimistön kykyä toimia pidempiä aikoja happamassa tilassa kehitetään 

• yksittäisten vetojen ja harjoitusten kokonaiskesto kasvavat nopeuden säilyessä kohtuu korkeana 

• käytetyt harjoitusnopeudet ja matkat riippuvat lopullisesta kilpailumatkasta 

• etenkin sulanmaanlajeissa jakson alkupuolella voidaan käyttää harjoitteissa, jotka kehittävät kykyä työskennellä happamassa tilassa, vetojen nopeuksina 90 %:a maksimista ja vetojen pituutena esim. 90 sekuntia. 

• talven kilpailuluokissa matkoissa on huomattavasti suurempaa vaihtelua ja tämä joudutaan huomioimaan sekä käytetyissä nopeuksissa että myös vetojen kestossa 

• koirille joudutaan suuremmissa määrin keskittymään kilpailumatkalle soveltuvan nopeuden opettamiseen, jotta matka jaksetaan juosta tasaisesti vauhdin liikaa hiipumatta loppuun asti 

• sulanmaan- ja sprintin lajeissa jakson loppupuolella muutama viikko ennen kilpailukauden alkua otetaan ohjelmaan mukaan muutamia harjoituksia, joissa vedot ovat täysvauhtisia, mutta kestoltaan lyhyempiä esim. 30 sekunnin mittaisia 

• kovavauhtisissa harjoituksissa on erityistä huomiota kiinnitettävä harjoitusolosuhteisiin, jotta vältytään loukkaantumisilta

2. Säännöt

Jotta tietää kuinka kilpailuissa täytyy toimia, on sääntöjen syytä olla edes kohtuudella hallussa. IFSS on lajin kansainvälinen kattojärjestö ja sen säännöt ovat lajin yleissännöt. Kullakin maalla on omia erikoispiirteitään ja kansalliset säännöt täydentävät tai tarkentavat IFSS:n yleissääntöjä. Molempiin on siis syytä tutustua ja linkki sääntöihin löytyy tästä.

3. Lisenssi

Lisenssi Kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on hankittu lisenssi tai kilpailukohtaisen vakuutusmaksun suorittaminen. Lisenssikausi alkaa 1.9. ja päättyy seuraavan vuoden elokuun loppuun. Hankkimalla kilpailulisenssin kerran kaudessa ei ole rajoituksia osallistumisoikeudessa lukuunottamatta kansainvälisä arvokilpailuja tai World Cup-osakilpailuja - nämä vaativat myös DID-lisenssin hankkimista. Kilpailulisenssin hankkiminen edellyttää johonkin VUL:n alaiseen seuraan kuulumista. Lajiin tutustumista varten löytyy edullisempia vaihtoehtoja harrastuslisenssin tai kilpailukohtaisen vakuutuksen muodossa, mutta näissä vaihtoehdoissa on osallistumisrajoituksia. Linkki lisenssin hankkimiseksi löytyy tästä.

4. Rokotukset ja koiran tunnistaminen

Hyvissä ajoissa ennen kilpailukautta kannattaa tarkistaa koirien rokotukset ja verrata niitä sääntöjen vaatimuksiin ettei kilpailuihin osanotto jää niistä kiinni. Mikäli aikeissa on kilpailla ulkomailla, on syytä käydä läpi myös IFSS:n sääntöjen määräykset ja kohdemaan vaatimukset.

 Yleensä kilpailunjärjestäjät myös tiedottavat näistä. Koirien rokotuksista sanotaan kansallisissa säännöissä seuraavaa: "1.7 KOIRIEN ROKOTUKSET 1.7.1 Kilpailuun osallistuvilla koirilla tulee olla voimassa rokotus raivotautia (rabies), penikkatautia, parvovirusta ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Mikäli kyseessä on ensirokotus, tulee sen annosta olla kulunut vähintään 21 vrk ennen ensimmäistä kilpailupäivää." 

Rokotusten yhteydessä on hyvä myös tarkistaa koiralta löytyvän toimiva siru. Useamman lähdön käsittävissä kilpailuissa koira tulee merkitä tunnistamisen mahdollistamiseksi ja vakiintunut käytäntö on käyttää tähän koiran sirua, jonka numero on kirjoitettu ilmoittautumisen yhteydessä luovutettavaan sirulistaan.

5. Kalusto ja eläinten hyvinvointi

Kilpailuissa tarvittavan kaluston tarkistaminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kilpailuja ettei viime hetkessä havaittujen puutosten aiheuttama stressi pilaa kilpailutunnelmaa. 

• kuljetuskaluston tulee soveltua koirien kuljettamiseen ja tarjota näille olosuhteet, joissa palautuminen rasituksesta ei kärsi 

• koirille soveltuva lämpötila ja ilmanvaihto ovat avainasemassa 

• IFSS:n säännöt sanovat eläinten hyvinvoinnin osalta seuraavaa: 

"VI. ELÄINTEN HYVINVOINTISÄÄNNÖT 

36. Kilpailu- ja toimeenpanosäännöissä mainittujen useiden eläinten hyvinvointiin liittyvien sääntöjen täydennykseksi ovat seuraavat säännöt voimassa: 

36.1. Jokaisen ajajan tulee taata ja olla vastuussa koirien hyvinvoinnista. 

36.2. Sääntörikkomukset pitää korjata heti säännön §27.1 ollessa voimassa (koirien pahoinpitely = hylkäys). Kilpailunjärjestäjien ja ylituomareiden ei pidä epäröidä ilmoittaa vakavista säätörikkomuksista korkeammalle taholle. 

37. Eläinten kuljetus 

37.1. Kaikkien koirien kuljetustapojen pitää taata koirille säänsuoja (lämpötila, tuuli, sade jne.) ja suojata niitä pakokaasuilta. 

37.2. Jos yhtä tai kahta koiraa kuljetetaan ilman häkkiä/kuljetuslaatikkoa, niitä ei koskaan saa kuljettaa irti eikä koskaan pantaan kiinnitetyssä narussa. Koirien turvallisuuden takaamiseksi häkkejä/kuljetuslaatikkoja suositellaan käytettävän. 

37.3. Riittävästä raittiin ilman saannista ja hyvästä ilmankierrosta on huolehdittava. 

38. Kuljetuslaatikot 

38.1. Jos koiria on useampi kuin 2, täytyy niitä kuljettaa kuljetuslaatikoissa. Niiden täytyy olla hyvin ja turvalliseksi rakennettuja siten, että ne estävät koirien karkaamisen ja/tai loukkaantumisen. IFSS Race Rules - May 13, 2020 (Last update 2.9.2021) 19 

38.2. Koska koirien koko vaihtelee, kuljetuslaatikon mittoja ei ole tarkasti määritelty. Turvallisuussyistä kuljetuslaatikot eivät saa olla liian pieniä tai isoja. Kuljetuslaatikon pitää olla kooltaan sellainen, että koira(t) mahtuu venyttelemään, seisomaan, kääntymään ja menemään kerälle. 

38.3. Jos maalla on viralliset ja tarkat säännökset kuljetuslaatikoista, täytyy kilpailujärjestäjän kansainvälisissä kilpailuissa julkistaa mahdolliset eriävät säännökset kilpailukutsussa. 

38.4. Kuljetuslaatikoiden täytyy olla puhtaat ja kuivat. Heinien tai olkien täytyy olla tuoretta ja kuivaa. Jos käytetään muuta materiaalia, sen täytyy olla kuivaa ja sellaista, joka ei vahingoita koiria. 38.5. Koiria ei saa kytkeä ketjuun kuljetuslaatikoiden sisällä. 

38.6. Koiria ei saa jättää kuljetuslaatikoihin pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Jos ajaja tai avustaja ei pysty syystä tai toisesta täyttämään tätä velvollisuutta, hänen täytyy järjestää joku muu huolehtimaan koirista (ja jättää avain). 

39. Varikkoalueet jne. 

39.1. Varikkoketjut/vaijerit ja muut sitomiskeinot pitää rakentaa niin, että koirien mukavuus ja liikunnanvapaus on taattu ja yksittäinen koira pystyy asettumaan makuulle. 

39.2. Ketju/vaijeri kiinnitykset, johon koira on kiinnitetty, ei saa koskaan olla niin pitkä, että koirille aiheutuisi vaaratilanteita: esimerkiksi toisiinsa sotkeentuminen tai jopa tukehtuminen. 

39.3. Kaikkien materiaalien tulee olla hyvässä kunnossa mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi. Vaijereiden päät täytyy päällystää purkautuneiden päiden aiheuttamien vammojen estämiseksi. 39.4. Varikkoketjuissa olevista koirista tulee huolehtia. 

39.5. Ajajien/avustajien täytyy pitää varikko- ja pysäköintialue puhtaana, eikä jättää ruokaa esille, siivota koirien jätökset tai muut jätteet niitä varten osoitettuihin säiliöihin. Jos sellaisia ei ole järjestetty, jätteet pitää toimittaa hävitettäväksi johonkin muuhun paikkaan, jossa ne eivät häiritse muita henkilöitä."

6. Ruokinta

Koirien suorituskyvyn kannalta on epäedullista, mikäli edellistä ateriaa kannetaan mukana kilpailusuorituksen aikana. LD-kilpailuissa tältä ei voi välttyä, mutta sulanmaan, sprintin ja Mdkilpailujen osalta ruokinta kannattaa kääntää muutamaa päivää ennen kilpailua kilpailuaikataulun mukaiseksi. Kääntöä ei välttämättä kannata tehdä kertarysäyksellä vaan vaiheittain. Mikäli koirien normaali rytmi on ollut esim. juotto aamulla ja ruokinta illalla, voi muutamaa päivää ennen kilpailua ensin yhtenä päivänä tarjota puolet ruokamäärästä aamulla ja puolet illalla ja sitä seuraavana päivänä kääntää koko ruoka-annoksen aamupäivällä annettavaksi. Tällöin koirille saadaan lähemmäs 24 h aikaa ennen kilpailustarttia viimeisimmästä ruokinnasta ja koira ehtii tyhjentää itsensä ennen rasitusta.

7. Kilpailuihin ilmoittautuminen

Suomessa lajin katto-organisaatio on Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry (VUL) ja liiton sivuilta löytyy tapahtumakalenterista tiedot järjestettävistä kilpailuista. Linkki tapahtumakalenteriin löytyy tästä.

Kalenterista löytyy kunkin kilpailun kohdalta linkki kilpailunjärjestäjän tarjoamaan kilpailukutsuun, josta selviävät mm. kilpailun ajankohta ja viimeinen ilmoittautumispäivä, järjesttävät luokat, kilpailumatkat, osanottomaksujen suuruudet ja tiedot, kuinka järjestäjä toivoo ilmoittautumisen tehtävän. 

Kilpailuilmoittautumisen lähettämisen jälkeen kannattaa rauhassa ja hyvissä ajoin kotona täyttää em. sirulista, mikäli tapahtuma on useampipäiväinen. Kilpailupaikalle saapumisen jälkeen on kyseinen lista käytävä luovuttamassa kilpailutoimistoon, jossa myös koirien rokotukset tarkistetaan. LD-kilpailuissa ja ulkomailla usein myös muissa kilpailuissa toimistoon ilmoittautumista seuraa vielä eläinlääkärin tarkistus, jossa koirien terveyden todetaan soveltuvan kilpailuun.

8. Luokkalyhenteet ja kilpailumatkat

Löytyvät täältä