Jämi SM 2020 kilpailupalaute

Kilpailupalautteita saapui yhteensä 43 kappaletta. Ensimmäiset kysymykset koskivat rataa, sen merkkausta, kuntoa, turvallisuutta ja kilpailumatkoja.

Suuri osa vastanneista piti radan merkkausta erinomaisena. Radan kuntoon oltiin myös tyytyväisiä, mutta ei ihan yhtä selvin luvuin. Pieni hajonta johtunee reitillä olevista pehmeistä hiekkakohdista. Niihin kannattaa kuitenkin asennoitua haasteena, ei esteenä.

Radan turvallisuus sai myös hyvää palautetta. Tämä on järjestäjälle tärkeä asia, johon yritetään panostaa, jotta kilpailuissa vältyttäisiin isommilta vahingoilta. Täysin riskitöntä kilpailua tuskin on olemassa.

Kilpailumatkoihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Harrastajat ovat ottaneet "uuden" kilpailureitin hyvin vastaan. Vapaassa palautteessa pari henkilöä toivoi pyöräluökkiin teknisempää reittiä lyhyemmällä kilpailumatkalla. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että teknisyys tarkoittaisi reitin siirtämistä harjun kylkeen ja se toisi mukanaan lisääntyneen vahinkoriskin. Harjulta valuva vesi "kairaa" vaarallisia kuoppia ja vie hiekkaa mennessään, jolloin kivet ovat monin paikoin pinnassa. Turvallisuusnäkökulma on otettava huomioon.

Harjualueella on myös suojeltuja kohtia, joihin on todennäköisesti vaikea saada reittiä toteutettua.

Varikkoalue koettiin toimivaksi ja se saikin hyvää palautetta.

Kilpailun aikataulussa ei ollut huomautettavaa. Sunnuntain starttia oli vapaassa palautteessa ehdotettu alkavaksi myöhemmin. Tämä mahdollistaisi niille kilpailijoille, jotka myös toimivat talkoolaisina , enemmän aikaa valmistautua sunnuntain starttiin. Tätä voidaan varmasti pohtia.

Nettivideota seurattiin mielenkiinnolla ja se sai kiitosta. Muutamia soraääniä tuli teknisistä ongelmista ja selostuksesta. Täytyy kuitenkin muistaa, että seuralla ei ole Ylen resursseja ja budjettia käytössä. Lähetystä tehdään talkoovoimin ja sillä kalustolla, jota on vuosien mittaan saatu kasaan. Alueen verkko on myös kilpailujen aikaan kuormituksella, joka osaltaan vaikuttaa lähetyksen laatuun. Koko ajan kuitenkin pyritään hommaa viemään eteenpäin.

Tulospalvelu sai myös hyvän arvosanan ja sen nopeuteen oltiin tyytyväisiä. Väliaikoja toivottiin vapaassa palautteessa. Aikojen saaminen maastosta on kuitenkin haastavaa ja vaatisi hyvän nettiyhteyden ja seuralta lisäinvestointeja kalustoon. Asia on säännöllisesti mietinnässä.

Palkintoihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Pientä hajontaa tässä kohdassa silti oli. Lajiin liittyvää tavaraa toivottiin eniten palkinnoksi. Mitali, Koiranruoka ja pokaali seuraavat perässä.

Lisäpanostusta toivottiin eniten kioski/wc/tarvikemyyntiin. Luulemme, että tässä tapauksessa tarvikemyynti olisi se toivotuin asia. Nettivideointiin toivotaan myös lisäpanostusta ja sitä pyrimmekin jatkossa kehittämään. Myös muut osa-alueet yritetään pitää toimivina ja puutteet yritetään korjata kun sellaisiin törmätään.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!