Treenileirin 2020 palautekysely

L-SVU järjesti Treenileirin 29.-30.8.2020 Leirin jälkeen osanottajilta pyydettiin palautetta leirin onnistumisesta. Käymme pikaisesti läpi palautteen pääpiirteittäin ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan sen tulevaisuudessa.

Leirin ajankohtana syyskuu nousi niukalla yhden äänen erolla suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Aiempina vuosina luentotilaisuudet ovat painottuneet kesäkuulle, mutta jo viime syksynä seura kokeili myöhäisempää ajankohtaa leirille ja samaa käytäntöä jatkettiin tälläkin kertaa. Syynä ajankohdan siirtoon myöhäisemmäksi on ollut kesäkuun leirien niukahko osanotto. On syntynyt vaikutelma etteivät harrastajat ole vielä kesällä niin kiinnostuneita lajista, että lähtisivät luentoja kuuntelemaan.

Aikaisempaa ajankohtaa leirille on puoltanut ajatus, että tuolloin saatua tietoa ehtisi vielä soveltamaan seuraavalle harjoitus- ja kilpailukaudelle. Koirien harjoittaminen hyvään kuntoon on useamman kuukauden prosessi ja varsinkin syksyn kilpailukauteen tähtäävien olisi järkevää aloittaa harjoittelu jo kesällä. Myöhäiseen syksyyn ajoitettu leiri ei palvele parhaimmalla mahdollisella tavalla syksyn kilpailuihin valmistautuvia.

Leirin aikataulu vaikutti tyydyttäneen suurinta osaa osallistujista. Toiseksi korkein arvosana keräsi eniten kannatusta. Yleiskuvaksi tuntuu muodostuvan ettei ainakaan ohjelmallisesti täyteen pakattu leiri ole enemmistön toiveissa vaan väljyyttä arvostetaan.

Emme voi sanoa varmaksi, mutta epäilys on, että heikoimmat arvosanat aikataulun osalta liittyvät lämpötiloihin. Lopun vapaassa palautteessa oli tähän liittyvää kommenttia, jossa toivottiin vielä aikaisempia aamuharjoituksia. Tällä leirillä oli aamun yhteisharjoituksiin varattu aikaa klo 8 - 10 välille ja tuolloin alueella lämpötilat olivat 10 asteen seutuvilla.

Lämpötilojen suhteen on syytä olla tarkkana ja koirien ylikuumenemisriski on syytä tiedostaa. Olisi kuitenkin hyvä päästä sellaisesta mustavalkoisesta ajattelusta eroon, että olisi olemassa jokin yksiselitteinen asteluku, jonka yläpuolella kaikki koirien harjoittaminen on mahdotonta ja alapuolella minkä tahansa harjoituksen toteuttaminen turvallista. Harjoitukset täytyy aina tehdä olosuhteiden mukaisesti ja lämpötila on yksi tekijä monien muiden joukossa, jotka täytyy huomioida harjoitusta suunniteltaessa.

Leirillä nyt vallinutta säätä lämpöisemmissäkin olosuhteissa on mahdollista toteuttaa harjoituksia korkeallakin intensiteetillä, kunhan harjoituksen kesto pidetään lyhyenä. Vastaavasti hyvin matalilla tehoilla liikuttaessa koirien ylikuumenemisriski pysyy kurissa vaikka harjoitus olisi hieman pidempikin. Tässä olisi harrastajakunnalle ehkä seuraava valistuksen ja opastuksen paikka.

Leirin sisältö tuntui vastanneen kohtalaisen hyvin odotuksia ja luentojen seuraamista ei ainakaan kovin vaikeaksi koettu. Luentomateriaalin osalta hajontaa oli enemmän, mutta suosituimmaksi nousi vaihtoehto, jossa materiaalia jaettaisiin sähköisessä muodossa leirin jälkeen.

Leirille merkittyjen harjoitusreittien osalta mielipiteisiin tuli hieman hajontaa. Pääasiassa reittien voidaan katsoa tyydyttäneen enemmistöä. Vapaassa palautteessa kerrottiin reittien olevan hiukan liian mäkisiä. Niihin kannattaa kuitenkin suhtautua treeneissä mahdollisuutena, ei esteenä. Koirien pitäisi oppia nousemaan isotkin mäet hyvällä motivaatiolla loppuun asti. Pyrimme löytämään tapahtumiin aina hyvät reitit ja teemme niihin muutoksia, jos se vain on mahdollista.

Kysyimme myös mielipidettä tarpeesta henkilökohtaisempaan opastukseen. Tämä kohta jakoi mielipiteet kaikkein tasaisimmin. Asteikon molemmissa ääripäissä oli täsmälleen yhtä monta ääntä. Osa siis kokee selkeästi pärjäävänsä mainiosti yksinään ja vastaavasti toiset toivoisivat henkilökohtaisempaa opastusta. Yritämme jatkossa huomioida tehokkaammin opastusta tarvitsevat harrastajat. Seura myös järjestää yhteisharjoituksia Jämillä lauantaisin ja nämä olisivat mainioita tilaisuuksia tulla kysymään henkilökohtaisempaa opastusta sitä kaipaaville. Yhteisharjoitukset tarjoavat varsinkin aloittelijoille loistavan tilaisuuden päästä vauhdilla eteenpäin harrastuksessa, kun kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta.

Leirin nykyiseen osanottomaksuun oltiin tyytyväisiä ja tarjoilut koettiin riittäviksi. Leirin hyödyllisyyttää kysyttäessä vastaukset painottuivat selkeästi parhaimpiin arvosanoihin ja mieltä tietysti lämmittää täydellinen yksimielisyys, kun kysyttiin toivotaanko leirille jatkoa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!